ארוחת ערב סולם חזק ובטוח

כיצד להרכיב במהירות מתלה נטול בורג?